Phone and company address

Tianjin Zhicheng Group Co

Tianjin Zhicheng Group Co
Phone: +86 22 2732 3791
Fax: +86 22 2732 6094
Address: 18 Yangzhang Road Xiqingdao Hongqiao District 300122 Tianjin