Phone and company address

Guangzhou Dongfangxing Electronic Lighting Co.,Ltd.

Guangzhou Dongfangxing Electronic Lighting Co.,Ltd.
Phone: +86 20 8609 1218
Fax: +86 20 8609 3368
Address: Jiehegang Industrial Zone 2nd Road Xinxhi Town Guangzhou Guangdong