Phone and company address

Fuan Xiangjiang Green Food Factory

Fuan Xiangjiang Green Food Factory
Phone: +86 593 689 8751
Fax: +86 593 605 0028
Address: 2163 Km National Highway 104 Gan Tang Town 355009 Fuan Fujian