Phone and company address

Zhejiang Xindi Arts & Crafts Co.,Ltd.

Zhejiang Xindi Arts & Crafts Co.,Ltd.
Phone: +86 579 528 9240
Fax: +86 579 528 9240
Address: No. 9240 4th Floor B Area Futian Market Yiwu Zhejiang