Phone and company address

Beijing Jiewa Machinery & Equipment Co.,Ltd.

Beijing Jiewa Machinery & Equipment Co.,Ltd.
Phone: +86 10 8695 9533
Fax: +86 10 6485 6918
Address: 6A 5th Floor Fenglin Luzhou South Li Science Park Dadun Road Chaoyang District 100101 Beijing