Phone and company address

Shanghai Fukkol Chemical Co.,Ltd.

Shanghai Fukkol Chemical Co.,Ltd.
Phone: +86 512 6222 6518
Fax: +86 512 6723 3932
Address: Jinzhifeng Garden Jinmen Road 215011 Suzhou Jiangsu