Phone and company address

Tianjin Feitian Textile Ornamental Group

Tianjin Feitian Textile Ornamental Group
Phone: +86 22 2628 0041
Fax: +86 22 2628 0041
Address: No. 5 Xihutong Yanguan Ting Shiziliu Street Hebei District 300143 Tianjin