Phone and company address

Changshu Xinxing Dress Co.,Ltd.

Changshu Xinxing Dress Co.,Ltd.
Phone: +86 512 5266 1739
Fax: +86 512 5266 1343
Address: No. 1 Tongjiang Road Meili Town 215511 Changsu Jiangsu