Phone and company address

Shanghai Runli Commodity Co.,Ltd. Zhengzhou Sales Company

Shanghai Runli Commodity Co.,Ltd. Zhengzhou Sales Company
Phone: +86 371 6626 6518
Fax: +86 371 6628 1311
Address: 607 Jianda Building No. 99 Jinshui Road 450000 Zhengzhou Henan