Phone and company address

Ningbo General Timer Factory

Ningbo General Timer Factory
Phone: +86 574 733 2664
Fax: +86 574 733 2664
Address: No. 34 Zhu-Fang Lane Jiang Dong Ningbo Zhejiang