Phone and company address

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments, Inc - Xian

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments, Inc - Xian
Phone: +86 29 807 7790
Fax: +86 29 258 2403
Address: Room 1085 Mingyuan Mingcui Garden No. 8A Youyi East Road 710054 Xian Shaanxi