Phone and company address

Dengfeng City Jinxing Refractory & Antifriction Materials Co.,Ltd.

Dengfeng City Jinxing Refractory & Antifriction Materials Co.,Ltd.
Phone: +86 371 6771 6659
Fax: +86 371 6771 6609
Address: 1108 Changcheng Commercial Room No. 33 Youai Road Zhongyuan District 452477 Zhengzhou Henan