Phone and company address

Derrison Pharmaceuticals

Derrison Pharmaceuticals
Phone: +86 571 8823 3070
Fax: +86 571 8823 3092
Address: Seat H 11/F Kaixuan Commercial Center 11 Qingchun Road 310004 Hangzhou Zhejiang