Phone and company address

Zhejiang Xinnong Chemical Co.,Ltd.

Zhejiang Xinnong Chemical Co.,Ltd.
Phone: +86 576 773 3630
Fax: +86 576 773 3631
Address: Sanlixi East of Xianju County 317300 Xianju Zhejiang