Phone and company address

Guangzhou Teshi Plastic Electronic Co.,Ltd.

Guangzhou Teshi Plastic Electronic Co.,Ltd.
Phone: +86 20 8141 5821
Fax: +86 20 8141 4019
Address: Zeng Nan Road Zeng Jiao Cun Fang Cun District Guangzhou Guangdong