Phone and company address

Crown Nike Shoes Trading Co.,Ltd.

Crown Nike Shoes Trading Co.,Ltd.
Phone: +86 13107997979
Fax: +86 594 123465
Address: Xueyuan Road Putian Fujian