Phone and company address

Daqing Xinshiji Fine Chemical Co.,Ltd.

Daqing Xinshiji Fine Chemical Co.,Ltd.
Phone: +86 459 499 9260
Fax: +86 459 499 9647
Address: No 3 9 Jin Xing Cun Honggang District 163511 Daqing Jilin