Phone and company address

Weizhi Group Co.,Ltd.

Weizhi Group Co.,Ltd.
Phone: +86 29 822 5250
Fax: +86 29 822 5373
Address: No. 6 Guangde Road Xian High-Tech Development Zone 710075 Xian Shaanxi