Phone and company address

Digitalor Tech Co.,Ltd.

Digitalor Tech Co.,Ltd.
Phone: +86 27 8673 8847
Fax: +86 27 8763 4621
Address: Suite 122 No. 7 Building Yijuyuan Xudong Road 430063 Wuhan Hubei