Phone and company address

Kaifeng Gaoda New Type Refractory Material Factory

Kaifeng Gaoda New Type Refractory Material Factory
Phone: +86 378 392 2687
Fax: +86 378 392 2186
Address: West of Xiaowang Tun Zhengbian Road 475003 Kaifeng Henan