Phone and company address

Daqing Jianqiao Technology Development Co.,Ltd.

Daqing Jianqiao Technology Development Co.,Ltd.
Phone: +86 459 587 8899
Fax: +86 459 587 8699
Address: Wangjia Weizi Saertu District 163400 Daqing Heilongjiang