Phone and company address

Wuhan Daphon Electronic Co.,Ltd.

Wuhan Daphon Electronic Co.,Ltd.
Phone: +86 27 8678 7445
Fax: +86 27 8678 1443
Address: No. 154 Zhongbei Road Wuchang District 430077 Wuhan Hubei