Phone and company address

Tianjin Dagu Chemical Industry Co.,Ltd.

Tianjin Dagu Chemical Industry Co.,Ltd.
Phone: +86 22 2539 1354
Fax: +86 22 2539 2407
Address: No. 1 Xinghua Road Tanggu District 300455 Tianjin