Phone and company address

Leqing Sanwei Parastat Equipment Co.,Ltd.

Leqing Sanwei Parastat Equipment Co.,Ltd.
Phone: +86 577 252 8569
Fax: +86 577 252 8569
Address: 17 Jingxian Road 325600 Leqing Zhejiang