Phone and company address

Fuzhou Chuangxiang Trade Co.,Ltd.

Fuzhou Chuangxiang Trade Co.,Ltd.
Phone: +86 591 762 4163
Fax: +86 591 762 4161
Address: No. 1 Xinan Road 350000 Fuzhou Fujian