Phone and company address

Guangzhou Fangcun Danqi Daily Chemicals Factory

Guangzhou Fangcun Danqi Daily Chemicals Factory
Phone: +86 20 8222 8998
Fax: +86 20 8200 1396
Address: Guangye Mansion No. 5 Minghua Street Jinxiu Road Economic & Technological Development Zone 510370 Guangzhou Guangdong