Phone and company address

Xian Yuanzheng Technology Co.,Ltd.

Xian Yuanzheng Technology Co.,Ltd.
Phone: +86 29 8849 9735
Fax: +86 29 8480 0346
Address: No. 4 New Hi-tech 2nd Road 710075 Xian Shaanxi