Phone and company address

Fujian Yundun Clothes and Ornaments Co.,Ltd.

Fujian Yundun Clothes and Ornaments Co.,Ltd.
Phone: +86 594 828 2255
Fax: 86594 829 9888
Address: Yundun Industrial Park 351200 Xianyou Fujian