Phone and company address

Tianjin Liaoyuan Iron Wire Strands Factory

Tianjin Liaoyuan Iron Wire Strands Factory
Phone: +86 22 8686 2288
Fax: +86 22 8686 1818
Address: Lizui Beicheng 300400 Tianjin