Phone and company address

Zhengzhou Zhongyue Coating Agents Co.,Ltd.

Zhengzhou Zhongyue Coating Agents Co.,Ltd.
Phone: +86 371 393 1765
Fax: +86 371 391 9391
Address: No. 6 Renchi North Street 450003 Zhengzhou Henan