Phone and company address

Jiangsu Lida Special Cable Co.,Ltd.

Jiangsu Lida Special Cable Co.,Ltd.
Phone: +86 517 689 1279
Fax: +86 517 689 0126
Address: No. 139 Jinhu Road Jinhu County 211600 Huaian Jiangsu