Phone and company address

Xiayi Building Materials Co

Xiayi Building Materials Co
Phone: +86 592 589 1553
Fax: +86 592 589 1558
Address: 501-503 Xike Industrial Zone Tongan Fujian