Phone and company address

Xian TechTeam Engineering & Industry Group

Xian TechTeam Engineering & Industry Group
Phone: +86 29 823 1591
Fax: +86 29 823 1590
Address: 3/F Borough A No. 181 South Tai Bai Road 710065 Xian Shaanxi