Phone and company address

Fuan Hongtai Electronic Co.,Ltd.

Fuan Hongtai Electronic Co.,Ltd.
Phone: +86 593 695 3228
Fax: +86 593 696 4006
Address: Xiaoliu Industrial Park District Saiqi Economic Development Zone 355001 Fuan Fujian