Phone and company address

Q Minerals (Xinyi) Co.,Ltd.

Q Minerals (Xinyi) Co.,Ltd.
Phone: +86 516 868 7828
Fax: +86 516 868 7866
Address: Shenshan Industrial Park Beigou Xinyi 221416 Xuzhou Jiangsu