Phone and company address

Tianjin Weifa Minerals Co.,Ltd.

Tianjin Weifa Minerals Co.,Ltd.
Phone: +86 22 2581 7443
Fax: +86 22 2581 7343
Address: 4th Floor Zeng 1 49 Hangzhou Road Tanggu 300451 Tianjin