Phone and company address

Shenzhen Taijinghe Trade (Wuhan) Co.,Ltd.

Shenzhen Taijinghe Trade (Wuhan) Co.,Ltd.
Phone: +86 27 8283 8172
Fax: +86 27 8220 1227
Address: Room 1203 Block A Jinyuan Mansion No. 1166 Zhongshan Avenue Jiangan District 430016 Wuhan Hubei