Phone and company address

TIANJIN ZHONGXIN CHEMTECH Co.,Ltd.

TIANJIN ZHONGXIN CHEMTECH Co.,Ltd.
Phone: +86 22 25206778
Fax: +86 22 25206777
Address: No.16 3rd Ave. TEDA 300457 Tianjin P.R.China Tianjin