Phone and company address

Wuhan Ezhong Pharmaceutical Industry

Wuhan Ezhong Pharmaceutical Industry
Phone: +86 13971144080
Fax: +86 27 8786 2942
Address: Huangpoxin Shop Wuhan Hubei