Phone and company address

Daqing Jun Mei Wang Glass Bead Co.,Ltd.

Daqing Jun Mei Wang Glass Bead Co.,Ltd.
Phone: +86 459 430 0488
Fax: +86 459 629 2388
Address: No. 45 Ansa Road New Hi-tech Development Zone 163316 Daqing Heilongjiang