Phone and company address

Xinjiang Rich Resources International Trading Co.,Ltd.

Xinjiang Rich Resources International Trading Co.,Ltd.
Phone: +86 991 282 4236
Fax: +86 991 233 9910
Address: Fountain Plaza No. 86 Zhongshan Road Urumqi Xinjiang