Phone and company address

Fuzhou Hongdong Foods Co.,Ltd.

Fuzhou Hongdong Foods Co.,Ltd.
Phone: +86 591 8730 6633
Fax: +86 591 8730 6633
Address: 8-1-2 Mawei Free Trade Zone 350000 Fuzhou Fujian