Phone and company address

Xinjiang Tebian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd.

Xinjiang Tebian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd.
Phone: +86 994 272 3793
Fax: +86 994 272 5388
Address: No. 52 Yanan South Road Changji Xinjiang