Phone and company address

Guangzhou Weili Ultrasonic Equipment Co.,Ltd.

Guangzhou Weili Ultrasonic Equipment Co.,Ltd.
Phone: +86 20 8459 1716
Fax: +86 20 8459 1709
Address: No. 2 Block 1 Wanxing Industrial Zone Dashijishu Village Panyu Guangzhou Guangdong