Phone and company address

Shenzhen Kingmagnet Industries Co.,Ltd.

Shenzhen Kingmagnet Industries Co.,Ltd.
Phone: +86 755 369 1378
Fax: +86 755 376 3867
Address: No. 218 Xianhu Road Hanjing Village Guanlan County Shenzhen Guangdong