Phone and company address

Quzhou Yuanhua Computer Technology Co.,Ltd.

Quzhou Yuanhua Computer Technology Co.,Ltd.
Phone: +86 570 308 3634
Fax: +86 570 308 3634
Address: No. 4-8 Hehua 3rd Road 324000 Quzhou Zhejiang