Phone and company address

Harbin Dashi Foods Co.,Ltd.

Harbin Dashi Foods Co.,Ltd.
Phone: +86 451 229 4177
Fax: +86 451 229 2411
Address: No. 89 Gaoshan Road Nangang District Harbin Heilongjiang