Phone and company address

Tianjin Limin Food Factory

Tianjin Limin Food Factory
Phone: +86 22 2738 6806
Fax: +86 22 2738 6832
Address: 61 Yuquan Road Nankai District 300073 Tianjin