Phone and company address

Tianjin Shuangxing Special Cable Factory

Tianjin Shuangxing Special Cable Factory
Phone: +86 22 2886 5224
Fax: +86 22 2886 5728
Address: 20 Xixing Road Xishuangtang Jinghai 301600 Tianjin